Doa untuk Beata Maria Pia

Tuhan Yesus, Engkau yang telah memanggil Madre Maria Pia sebagai pantulan kasih-Mu bagi keluarga-keluarga, orang miskin, sakit dan tersingkir, terangilah hati kami agar kami dapat melihat Wajah-Mu dalam diri sesama.
Semoga berkat teladan dan perantaraannya, kami juga mampu melaksanakan karya-karya cinta kasih dan harapan demi mencapai kepenuhan hidup baru.
Dengarkanlah doa kami, khususnya bagi mereka yang telah merusak Wajah-Mu; dengan pertolongan Beata Maria Pia, buatlah agar kami mampu mengkontemplasikan gambaran Wajah-Mu yang telah Engkau meteraikan dalam diri umat manusia sejak awal penciptaan.
Selain itu, berilah rahmat yang kami mohon kepada-Mu dengan rendah hati dan penuh harapan. Amin.

Bapa kami… Salam Maria… Kemuliaan…
Beata Maria Pia Mastena, doakanlah kami!

Bagi yang menginginkan biografi, gambar dan yang memperoleh rahmat harap menghubungi:
Susteran Wajah Kudus - Rumah Pembinaan - Jalan Katedral, 5 -  Ndona  - 86312 Ende - Flores (NTT) Indonesia


  • Curia Generalizia RSV
  • Via San Paolo Apostolo, 99 - 00040 Santa Maria delle Mole (RM) - ITALIA
  • Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.